ร๗ัลˆD•๘นซหพ
CHINA BOOKS


Since 1983 our bookshop has established in the centre of Amsterdam (near Central  Station).
We have a great assortment of titles on Chinese painting and calligraphy, acupuncture, cookery, economy, history, language, literature, travel, Buddhism & Taoism, Feng Shui and kungfu books.
Ming Ya has also a fine collection of traditional music on compact discs, kungfu weapons, handmade bookmarks and greeting cards, painting brushes and ricepaper
.

De gouden bijl  - Yang Yongqing / Jos van Hest

Het weesmeisje Mei-Ling wordt door haar gemene broer en zijn vrouw gedwongen hard te werken. Als ze op een dag haar bijl verliest, is ze ten einde raad. Maar een wijze man helpt haar en prijst haar eerlijkheid. Daar denkt haar broer heel anders over. Hij schuwt geen oneerlijke methode om rijk te worden. Als zijn taktiek lukt en hij de gouden bijl krijgt, wordt hij overmoedig. Dan wordt hij genadeloos gestraft voor zijn hebzucht.

28 pag.   18 x 26 cm   € 5,50

De toverparels - Jos van Hest / He Youzhi

Shi Wa wil steenhouwer worden bij de beste leermeester van de streek. Hij moet daarvoor echter een moeilijke opdracht vervullen.
Een lange reis voert hem, met behulp van drie mythologische dieren, naar het bos van de oude wijze man.
Door zijn onzelfzuchtig gedrag kan hij ogenschijnlijk zijn opdracht niet vervullen. Maar wanneer hij uiteindelijk terugkeert, heeft hij de opdracht toch vervult. Hij wordt een uitstekend vakman.       

20 pag.   18 x 26 cm   € 5,20                                                                                                                                                         

De wolf in en uit de zak  - Ma De / Jos van Hest

Schoolmeester Dongguo laat zich bedotten door een gemene wolf. Zijn ezel heeft het nog net op tijd in de gaten en neemt de benen. De wolf lust geen koekjes maar wel schoolmeesters. Dongguo's toekomst ziet er dan ook niet rooskleurig uit en wordt afhankelijk van het oordeel van drie wijzen. De eerste twee blijken er een eigen logica op na te houden en Dongguo's lot lijkt bezegeld. De derde wijze, een boer, doet de meester inzien wat voor een ezel hij is geweest. Dan velt Dongguo snel het vonnis.

20 pag.   13 x 16 cm  € 3,99

Verjaardagskalender/Birthday Calendar

Flowers  - 12 Chinese paintings    ISBN 978-90-72179-18-0   14 pag.   16 x 30 cm   € 4,95

24 Calligraphy Postcards
12 x 16 cm    € 1,00     each card

Animals  - 12 Chinese paintings    ISBN 978-90-72179-19-7   14 pag.   16 x 30 cm   € 4,95

HOME   |   ONZE  UITGAVEN / OUR PUBLICATIONS    |   MEER UITGAVEN / MORE PUBLICATIONS   |   VERJAARDAGSKALENDER / BIRTHDAY-CALENDAR
SCHILDERSMATERIALEN / BRUSH-INK-PAPER   |   KUIFJE-TINTIN   |   CONTACTGEGEVENS / CONTACT-MAP   |   BESTELFORMULIER / ORDER-FORM